Part Exchange-Second hand Brass

Baritone Horn – Besson
Bb Cornet – Boosey & Hawkes – Regent
Bb Cornet – Getzen – Eterna
Bb Cornet – Getzen – Eterna
Bb Cornet – Long model
Flugel Horn – Elkhart
Flugel Horn – Yamaha
Tenor Horn – Antoine Courtois
Tenor Horn – Jupiter
Trombone – John Packer Bass
Trombone – King 3B
Trumpet – Antoine Courtois – Brevet
  • 1
  • 2